İSRAİLOĞULLARI KİMDİR, kimin soyundan gelir? İsrailoğulları hangi milletten?

İslam ve Hristiyanlıkta, İsrailoğulları Kutsal Kitapların önemli bir parçası olan İbrani Kutsal Kitabı veya Eski Ahit’te yer alırlar. İslam’da ise İsrailoğulları Kur’an’da sıkça bahsedilen bir topluluktur. Peki, İsrailoğullari kimdir, kimin soyundan gelir? İsrailoğulları hangi milletten? İşte detaylar…

İSRAİLOĞULLARI KİMDİR, KİMİN SOYUNDAN GELİR?

İsrailoğulları’nın öyküsü, İbrani Kutsal Kitapları’nda (Eski Ahit) özellikle Tekvin (Yaratılış) ve Mısır’dan Çıkış gibi kitaplarda ayrıntılı bir şekilde anlatılır. İsrailoğulları, İbrahim’in torunu Yakup’un ( İsrail ) on iki oğlundan türemişlerdir. Bu on iki oğul, İsrailoğulları’nın on iki kabilesini temsil eder. Bu kabileler Reuben, Simeon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aşer, İssakar, Zevulun, Yosif ve Benyamin’dir.

İsrailoğulları Mısır’da köle olarak yaşadıktan sonra, Musa’nın liderliğinde Mısır’dan kaçarak İsrail’in topraklarına geri döndüler. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik tarihlerinde İsrailoğulları’nın Tanrı ile yapılan antlaşmaları, bu topluluğun Tanrı tarafından seçilmiş bir halk olduğuna inançla birleşir.

İSRAİLOĞULLARI HANGİ MİLLETTEN?

İsrailoğulları’nın öyküsü, dinlerin ve kültürlerin gelişiminde büyük bir rol oynamıştır. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik tarihsel ve dini açıdan bu topluluğa büyük önem verir. İslam peygamberi Muhammed, İsrailoğulları’nın Tanrı tarafından seçildiği ve peygamberlerin soyunun geldiği bir topluluk olduğuna inanır. Hristiyanlık ise İsa’nın gelişi ve vaat edilen Mesih olarak İsrailoğulları’nın öyküsünü işler. Yahudilik ise İsrailoğulları’nın öyküsünü kendi tarihsel kimliğinin temeli olarak kabul eder. Bu nedenle İsrailoğulları, bu üç büyük dini geleneğin tarihlerinde ve inançlarında önemli bir yere sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x