Bodrum’da işyerlerinin neredeyse yarısının ruhsatsız çalıştığını Sayıştay raporu ortaya koydu 

Kenan GÜRBÜZ

Sayıştay’ın açıkladığı Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı denetim raporunda vergi dairesi kayıtlarına göre Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’da faaliyet gösteren 20 bin 323 adet iş yerinden 10 bin 359 tanesine ruhsat verildiği, geri kalan 9 bin 973 adet iş yerinin de ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Raporda, Bodrum Belediyesinin ruhsatlar konusunda denetim ve kontrollerinin yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

RAPORDA EKSİKLİKLER TEK TEK SIRALANDI

Sayıştay tarafından açıklanan Bodrum Belediyesi denetim raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum Belediye sınırları içerisinde yer alan bazı işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu ve bu işyerlerine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmadığı görülmüştür. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in “İşyeri açılması” başlıklı 6’ncı maddesinde; yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılıp çalıştırılamayacağı ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerlerinin yetkili idareler tarafından kapatılacağı hüküm altına alınmıştır.

RUHSATSIZSA KAPATILMASI GEREKİYOR

Anılan Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yetkili idareyi belediye olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediye tarafından verilmesi, ruhsatsız faaliyette bulunan işyerlerinin ise kapatılması gerekmektedir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinin birinci fıkrasında; yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası (2021 yılı 427 TL) idari para cezası verileceği belirtilmiştir.”

YÜZDE 50’Sİ RUHSATSIZ

Raporda, Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü kayıtlarına göre 2021 yılında Bodrum Belediyesi sınırları içinde kayıtlı aktif mükellef sayısının 24.757 adet olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu işyerlerinden yaklaşık 24.113 adedine Belediye tarafından ruhsat verilmesi gerektiği, geriye kalan 644 adedinin ise Belediye dışındaki yetkili odalar tarafından ruhsatlandırılması gerektiği anlaşılmıştır. Kurum
kayıtlarına göre 24.113 adet işyerinden sadece 14.880 tanesine ruhsat verildiği, geri kalan 9.233 adet işyeri için herhangi bir kaydın bulunmadığı görülmüştür.

Ayrıca, kurum kayıtlarına göre 2021 yılında çevre temizlik vergisi ödeyen aktif işyeri sayısının 26.509 adet olduğu görülmüştür. Dolayısıyla sadece kurum kayıtlarını temel almamız durumunda da 26.509 aktif işyerinden 14.880 tanesine ruhsat verildiği, geri kalan yaklaşık 11.629 işyerinin ruhsatsız çalıştığı tespit edilmiştir.

DENETİM VE KONTROLLER YETERSİZ

Her ne kadar kamu idaresi tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan faaliyet gösteren 292 işletme hakkında Belediye Encümenince söz konusu işletmelere idari para cezası uygulandığı ve ruhsat alıncaya kadar mühürlenerek faaliyetten men edilmesi kararı alındığı, İlçe genelinde zabıta ekiplerince rutin denetim ve kontrollerin devam edildiği ifade edilse de; 24.113 adet işyerinden sadece 14.880 tanesine ruhsat verildiği, geri kalan 9.233 adet işyeri için herhangi bir kaydın bulunmadığı görülmüştür. Bu sebeple idarenin denetim ve kontrollerinin yetersiz olduğu düşünülmektedir.

MEVZUATA UYUN UYARISI

Sonuç olarak, idare tarafından daha sıkı denetim yapılarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösteren işletmelere bahsedilen mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması, bu hükümlere uymayanlara yönelik idari para cezasının uygulanıp mevzuat hükümleri doğrultusunda kapatma yaptırımına tabi tutulması gerektiği düşünülmektedir.”

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x